De Funderingsinspectie

Informatie over de funderingsinspectie
De Funderingsinspectie
Wat is een funderingsinspectie?

Door middel van een funderingsinspectie wordt de toestand waarin een fundering zich bevindt in kaart gebracht, zodat aan de hand van deze vaststelling een beeld kan worden gevormd van de aangetroffen kwaliteit van de fundering. Daarnaast zullen, voor zover van toepassing, de afmetingen van de diverse onderdelen van de fundering worden vastgelegd.

Wat is een Deformatiemeting XY-richting

Om een funderingsinspectie mogelijk te maken worden funderingshout en houten paalkoppen vrij gegraven en waar nodig bestrating en vloeren opgebroken en grondwater weggepompt. De fundering wordt door middel van kleurenfoto’s vastgelegd. Indien mogelijk wordt de grondwaterstand vastgesteld. De hardheid van houten onderdelen van een fundering wordt vastgesteld met een gekalibreerd meetinstrument, de inslaghamer Type De Specht met IDNR SPE 1038.

Daarnaast wordt een N.A.P.- waterpassing uitgevoerd om hoogtemaatvoering ten opzichte van het N.A.P. te kunnen weergeven.