De Lintvoegwaterpassing

Informatie over de lintvoegwaterpassing
De Lintvoegwaterpassing
Wat is een Lintvoegwaterpassing?

De Lintvoegwaterpassing wordt uitgevoerd aan een (voor)gevel van een pand. Bij deze meting wordt een bij de bouw horizontaal gemetselde voeg, een lintvoeg, op een aantal plaatsen op hoogte ingemeten. Deze meting geeft een beeld van eventuele verzakkingen in een gevel die sinds de bouw zijn opgetreden.

Hoe werkt een Lintvoegwaterpassing?

De vastgestelde verschillen ten opzichte van een horizontale lijn worden op tekening gepresenteerd zodat een duidelijk beeld wordt verkregen van de vervormingen in een gevel. De horizontale lijn is een door het hoogst vastgestelde punt in de meting getekende lijn.

Splitsingsvergunning

Een lintvoegwaterpassing wordt doorgaans gecombineerd met een vloerwaterpassing en een N.A.P. -waterpassing. Deze metingen worden vaak uitgevoerd ten behoeve van splitsingsaanvragen. Een splitsing is het opsplitsen van een pand in meerdere koopappartementen.

Om een splitsingsvergunning te verkrijgen zijn een lintvoeg-, vloer- en N.A.P. – waterpassing vaak een, door de gemeente vereist, noodzakelijk onderdeel.

De NAP-waterpassing in combinatie met lintvoeg- en vloerwaterpassing

Om de absolute zakking van een gebouw te bepalen wordt de bovenzijde van de begane grondvloer ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil ingemeten. Door deze “peilmaat” te vergelijken met eventuele beschikbare originele bouwtekeningen kan de absolute verzakking sinds de bouw vastgesteld worden.

Deze meting wordt doorgaans gecombineerd met een lintvoegwaterpassing en een vloerwaterpassing. Doorgaans worden deze metingen gebruikt om de plaats van een funderingsinspectie te bepalen. Tevens worden deze metingen uitgevoerd ten behoeve van splitsingsaanvragen (een pand opsplitsen in meerdere koopappartementen.

Deze metingen zijn vaak een noodzakelijk onderdeel om een splitsingsvergunning te verkrijgen.