De grondwaterstanden meten door middel van een peilbuis

Informatie over de grondwaterstanden meten door middel van een peilbuis
De grondwaterstanden meten door middel van een peilbuis
Wat is een Peilbuis?

Door veranderingen in de grondwaterstand is het mogelijk dat ontoelaatbare vervormingen aan een gebouw veroorzaakt worden die scheurvorming en verzakking tot gevolg kunnen hebben. Door een Pvc-buis, die aan de onderzijde is geperforeerd, in de bodem te plaatsen is het mogelijk om grondwaterstanden te meten en te kunnen monitoren.

Daarnaast voeren wij boringen uit, zonder het plaatsen van een peilbuis, ten behoeve van bijvoorbeeld het vaststellen van bodemopbouw of eenmalige vaststelling van de grondwaterstand.

Peilbuizen en grondwaterstanden kunnen ten opzichte van het N.A.P. ingemeten worden.

Intelligent Sensor systeem

Tevens is het mogelijk een peilbuis te voorzien van een BAT- sensor en BAT- filtertip. Een BAT- sensor met BAT- filtertip meet nauwkeurig de waterspanning in de grond. Voordelen ten opzichte van een conventionele peilbuis zijn een snellere reactie op verandering in de grondwaterstand en het nauwkeuriger en betrouwbaarder meten van grondwaterstanden.