De Vloerwaterpassing

Informatie over de Vloerwaterpassing
De Vloerwaterpassing
Wat is een Vloerwaterpassing?

Bij een vloerwaterpassing wordt een, naar verwachting horizontaal gebouwde, vloer op meerdere plaatsen op hoogte ingemeten. Hierdoor wordt de scheefstand van een vloer inzichtelijk gemaakt. Door te kijken waar de grootste verzakkingen in een vloer zich bevinden kan een beeld verkregen worden waar de fundering van een gebouw de minste kwaliteit heeft.

Aan de hand van onder andere deze meting wordt bijvoorbeeld de locatie van een eventueel uit te voeren funderingsinspectie vastgesteld. De te meten vloer dient nog origineel te zijn, dus niet uitgevlakt of iets dergelijks. Aangezien een verdiepingsvloer vaker in originele staat is dan een begane grondvloer wordt er bij voorkeur op een verdiepingsvloer gemeten.

Splitsingsvergunning

Een vloerwaterpassing wordt doorgaans gecombineerd met een lintvoegwaterpassing en een N.A.P. -waterpassing. Deze metingen worden vaak uitgevoerd ten behoeve van splitsingsaanvragen. Hiermee wordt het opsplitsen van een pand in meerdere koopappartementen bedoeld.  

Om een splitsingsvergunning te verkrijgen zijn een lintvoeg-, vloer- en N.A.P. – waterpassing vaak een, door de gemeente vereist, noodzakelijk onderdeel.