De N.A.P. Waterpassing

Informatie over de N.A.P. Waterpassing
De N.A.P. Waterpassing
DE N.A.P. WATERPASSING IN COMBINATIE MET LINTVOEG- EN VLOERWATERPASSING

Om de absolute zakking van een gebouw te bepalen wordt de bovenzijde van de begane grondvloer ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil ingemeten. Door deze “peilmaat” te vergelijken met eventuele beschikbare originele bouwtekeningen kan de absolute verzakking sinds de bouw vastgesteld worden.

 

Deze meting wordt doorgaans gecombineerd met een lintvoegwaterpassing en een vloerwaterpassing. Doorgaans worden deze metingen gebruikt om de plaats van een funderingsinspectie te bepalen. Tevens worden deze metingen uitgevoerd ten behoeve van splitsingsaanvragen (een pand opsplitsen in meerdere koopappartementen.

Deze metingen zijn vaak een noodzakelijk onderdeel om een splitsingsvergunning te verkrijgen.