Deformatiemeting in Z-richting

Informatie over de deformatiemeting in Z-richting (verticale vlak)
Deformatiemeting in Z-richting
Deformatiemeting in Z-richting

Met een zeer hoge nauwkeurigheid vaststellen van mogelijke zakking van een object. Door het uitvoeren van een 0-meting en één of meerdere herhalingsmetingen is het mogelijk een inzicht te krijgen in het zakkingverloop en/of zakkingtempo.

Wat is een Nauwkeurige Deformatiemeting Z – richting?

Een nauwkeurige deformatiemeting wordt uitgevoerd om eventuele zakking en zakkingtempo van een gebouw of object vast te stellen. Een nauwkeurige deformatiemeting wordt bijvoorbeeld uitgevoerd aan panden in de omgeving van een bouwlocatie waarbij werkzaamheden, zoals bemalen, heien of grondverzet, tot schade aan bestaande bouw kunnen leiden.

Hoe werkt een Nauwkeurige Deformatiemeting Z-richting?

Door het aanbrengen van meetbouten in gebouwen en/of objecten kan door middel van de eerste meting een bestaande situatie in verticale (hoogte) richting worden vastgelegd. De meetbouten worden nauwkeurig ingemeten ten opzichte van één of meerdere referentiebouten. Door deze meting te herhalen is het mogelijk eventuele zakking, ten opzichte van de eerste meting, van een object/gebouw inzichtelijk te maken.

Een ander voorbeeld waarvoor een nauwkeurige deformatiemeting uitgevoerd kan worden is om een eventueel funderingsgebrek van een gebouw te lokaliseren. Onze opdrachtgevers bestaan onder andere uit adviesbureaus, ingenieursbureaus, expertisebureaus en particulieren.