Landmeetkundige werkzaamheden

DE N.A.P. WATERPASSING IN COMBINATIE MET LINTVOEG- EN VLOERWATERPASSING Om de absolute zakking van

De N.A.P. Waterpassing

Wat is een Peilbuis? Door veranderingen in de grondwaterstand is het mogelijk dat ontoelaatbare

De grondwaterstanden meten door middel van een peilbuis

Wat is een Lintvoegwaterpassing? De Lintvoegwaterpassing wordt uitgevoerd aan een (voor)gevel van een pand.

De Lintvoegwaterpassing

Wat is een Vloerwaterpassing? Bij een vloerwaterpassing wordt een, naar verwachting horizontaal gebouwde, vloer

De Vloerwaterpassing

Wat is een funderingsinspectie? Door middel van een funderingsinspectie wordt de toestand waarin een

De Funderingsinspectie

Deformatiemeting in Z-richting Met een zeer hoge nauwkeurigheid vaststellen van mogelijke zakking van een

Deformatiemeting in Z-richting

Deformatiemeting in XY-richting Het vaststellen van een mogelijke verplaatsing van een gebouw of object.

Deformatiemeting in XY-richting